Važme si přírody

Buďme k přírodě ohleduplní, starejme se o ni. Je to nejdražší poklad, který na naší planetě máme. Chraňme zvířata, protože každý druh si to zaslouží, ne jen my máme právo tu žít. 
Nezbývá nám moc času na rozhodování, je potřeba jednat teď, přestat být sobečtí, vzdát se zbytečností a při každém kroku přemýšlet nad tím, jaký dopad to má na vše okolo nás. 
Děkuji vzduchu, vodě, lesům, loukám, rostlinám, zvířatům a vůbec všemu živému i “neživému” za smysl do života.